« www.tkk.fi

Suomeksi | In English

Siirry sivun sisällön alkuun

Puunjalostuksen kemia

Puunjalostuksen kemian laboratorio kuuluu Teknillisen korkeakoulun Puunjalostustekniikan osastoon. Laboratorion tavoitteena on ylläpitää korkeakoulun opetusta ja kansainvälisesti tunnustettua tutkimusohjelmaa puunjalostuksen kemian alalla, painopisteenä sellun ja paperin valmistuksen kemia.

Opetus keskittyy puukemiaan, puun ja kemiallisen metsäteollisuuden analyyttiseen kemiaan sekä pinta- ja kolloidikemian sovellutuksiin puunjalostuksessa. Laboratorio osallistuu suomalaisten korkeakoulujen ylläpitämään Kansainväliseen puunjalostustekniikan jatkokoulutusohjelmaan .

Tutkimusohjelma keskittyy sellukuitujen kemiaan, puun hiilihydraattien ja delignifioinnin kemiaan, kierrätyskuitujen kemiaan, märkäpään pinta- ja kolloidikemiaan sekä päällystyspigmenttien kemiaan. Valtaosa tutkimuksesta on TEKES:in ja Suomen Akatemian rahoittamaa, mutta teollisuuden osallistuminen laboratorion perustutkimuksen rahoitukseen on lisääntymässä. Laboratorio suorittaa rajoitetusti myös tilaustutkimusta, lähinnä tapauksissa joissa laboratoriolla on ainutlaatuista laitteistoa tai kokemusta.

Kansainvälistä yhteistyötä tehdään projektimuodossa eurooppalaisella ja pohjoismaisella tasolla. Yhteistyöhön kuuluu myös tutkijanvaihto ja kansainvälisten tieteellisten kokousten järjestäminen. Laboratorio on kuitenkin varsin rajoitetusti pystynyt tarjoamaan paikkoja ulkomaalaisille jatko-opiskelijoille ja varttuneille tutkijoille.

Laboratorion laitteistoon kuuluvat orgaanisen analyyttisen kemian tärkeimmät laitteet, kolloidaalisten partikkelien koon, muodon ja varauksen määrittäminen sekä pinta-analyysimenetelmät.

Laboratoriossa on kaksi professuuria. Laboratorion henkilökuntaan (diplomityöntekijät, jatko-opiskelijat, laborantit ja hallinto) kuuluu yhteensä n. 50 henkilöä. Lisätietoja antavat professorit Tapani Vuorinen ja Janne Laine tai muut henkilökuntaan kuuluvat.

Tapani Vuorinen
professori, laboratorion johtaja