« www.tkk.fi

Suomeksi | In English

Siirry sivun sisällön alkuun
Moduulit

 

Syventävä moduuli (P305-3)

Moduuli on tarkoitettu ensisijaisesti uuden tutkintorakenteen mukaan opiskeleville sellutekniikan, paperi- ja painatustekniikan sekä puutuotetekniikan pääaineopiskelijoille. Moduuli sisältää seitsemän kurssia, joista valitaan viisi. Kurssitarjontaan kuuluu sekä harjoitustyöpainotteisia että luentopainotteisia kursseja. Kurssit sisältävät analytiikkaopintoja sekä sellutekniikan-, paperi- ja painatustekniikan- ja puutuotetekniikan kemiaan syventyviä opintoja. Moduuli soveltuu opiskelijoille, jotka haluavat syventyä oman alansa analyysi- ja tutkimusmenetelmiin sekä kemiaan . Kursseilla käsitellään sekä metsäteollisuudessa päivittäin tehtävää analytiikkaa että alan hienostuneimpia tutkimusmenetelmiä. Lisäksi kurssit vahvistavat pääaineen teknistä osaamista samalla kun perehdytään tarkemmin raaka-aineiden, prosessien ja tuotteiden kemiaan.

Seuraavista kursseista valitaan 20 op

  • Puu-19.3010 Kemia paperinvalmistuksessa (4 op)
  • Puu-19.4000 Kemiallinen analytiikka sellu- ja paperiteollisuudessa (4 op)
  • Puu-19.4010 Puu- ja paperituotteiden kemiallinen karakterisointi (4 op)
  • Puu-19.4020 Pintakemia ja nanoteknologia puunjalostuksessa (4 op)
  • Puu-19.4030 Puunjalostuksen pinta- ja kolloidikemian erikoiskurssi (4 op)
  • Puu-19.4040 Puunjalostuksen kemian kokeellinen harjoitustyö (4 op)
  • Puu-19.4050 Puunjalostuksen kemian kirjallinen harjoitustyö (4 op)

Erikoismoduuli (P404-C)

Erikoismoduuli on tarkoitettu kemiantekniikan osaston opiskelijoille. Moduuli sisältää puun rakenteeseen ja kemiaan perehtyvän peruskurssin. Lisäksi käsitellään kemiallisia reaktioita sellu- ja paperiteollisuudessa sekä niihin liittyvää analytiikkaa. Moduuli sisältää myös mm. sovelluksia nanoteknologian hyödyntämisestä puunjalostusteollisuudessa. Moduuli soveltuu opiskelijoille, jotka haluavat tutustua puunjalostusteollisuuden analyysi- ja tutkimusmenetelmiin sekä kemiaan. Lisäksi moduulin jälkeen opiskelijalla on yleiskuva sellu- ja paperitekniikassa käytettävistä raaka-aineista, prosesseista ja tuotteista.