« www.tkk.fi

Suomeksi | In English

Siirry sivun sisällön alkuun
Opinnot

 

Yleistä Puunjalostuksen kemian opetuksesta

Nykypäivän prosessinhallinnassa puunjalostuksen kemisteillä on keskeinen rooli. Kemiallisten reaktioiden ja fysikaalis-kemiallisten ilmiöiden tuntemusta tarvitaan jokaisessa kemiallisen puunjalostuksen vaiheessa. Etenkin nykyinen ekologinen, vettä ja kemikaaleja säästävä massan- ja paperinvalmistus sekä paperin uudelleenkäyttö vaativat korkeaa tietotaitoa kemiallisista ilmiöistä. Perinteisesti massanvalmistuksessa syntyvää, ympäristölle haitallista mustalipeää on pyritty hyödyntämään kehittämällä siitä erilaisia sivutuotteita. Tunnetuimpia näistä lienevät mäntysuopa, mäntyöljy ja kolesterolia alentava sitosteroli. Muita puukemistien jalostamia huipputuotteita ovat ksylitoli eli koivusokeri ja erilaiset selluloosajohdannaiset kuten viskoosi, raion ja sellofaani. Myöskin kuitujen "räätälöinti" vain tiettyihin spesifisiin paperilaatuihin on tullut viime vuosina yhä tärkeämmäksi. Tuleva puunjalostuksen kemisti on ekologisesti entistä kestävämpien prosessien kehittäjä tai jalostaa puusta tai prosessien pää- ja sivutuotteista uusia innovatiivisia tuotteita.

Puunjalostuksen kemia keskittyy puukemiaan, puun ja kemiallisen puunjalostuksen analyyttiseen kemiaan sekä pinta- ja kolloidikemian sovelluksiin puunjalostuksessa. Opetus kattaa lähes täydellisesti koko puunjalostusalan kemian ja fysikaalisen kemian. Opiskelu koostuu luennoista ja harjoitustöistä. Luennoitsijoina toimivat professorit, joilla on vankka kokemus opetuksesta ja tutkimuksesta. Luento-opetusta täydentävät vierailevat huippututkijat ja dosentit. Harjoitustöissä opiskelijat pääsevät soveltamaan oppimansa teorian käytännössä. Opiskeluun liittyy olennaisena osana myös teollisuudessa ja alan tutkimuslaitoksissa tehtävä työharjoittelu. Hyvin palkattuja harjoittelupaikkoja löytyy sekä kotimaasta että ulkomailta. Valmistuttuaan puunjalostuksen kemian diplomi-insinöörit sijoittuvat tutkimukseen, mutta myös kehitys- ja johtotehtävät ovat tyypillisiä.

Vanhan tutkintorakenteen mukaan Puunjalostuksen kemiaa voi lukea pääaineena tai sivuaineena. Uuden tutkintorakenteen mukaan opiskelevat puutuotetekniikan, sellu- ja paperitekniikan opiskelijat voivat lukea Puunjalostuksen kemiaa syventymiskohteenaan (20 Op). Diplomityöt tehdään laboratoriossamme yleensä yhteistyössä teollisuuden kanssa, mutta viimeaikoina on melkeinpä yleisemmin työ tehty suoraan teollisuudelle.