« www.tkk.fi

Suomeksi | In English

Siirry sivun sisällön alkuun

Diplomityöt 2001-2005

2005

Tekijä:  Jantunen, Raili
Työn nimi: Kustannustehokas uuteainehallinta koivusulfaattitehtaalla
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja:  Vuorinen, Tapani

Tekijä:  Warsta, Elina
Työn nimi: Kohotetun hiilidioksi- ja otsonipitoisuuden vaikutus amerikanhaavan (Populus tremuloides) rakenteeseen ja kemiaan.
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja:  Vuorinen, Tapani

Tekijä:  Kataikko, Jari
Työn nimi: Paperikoneen märkäosan hallinta
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja:  Laine, Janne

2004

Tekijä:  Lahtinen, Juha
Työn nimi: Kemikaalien vaikutus paperin formaatioon
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja:  Laine, Janne

Tekijä:  Tammelin, Tekla
Työn nimi: Adsorption of cationic starch on anionic silica studied by QCM-D
Julkaisukieli: eng
Työn valvoja:  Laine, Janne

Tekijä:  Valtari, Petri
Työn nimi: Paperirainan tarttuminen alkukuivatusosalla.
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja:  Laine, Janne

2003

Tekijä: Hautamäki, Jukka
Työn nimi: Chena-analysaattorin soveltuvuuden arviointi LWC-koneen kemian tilan seurantaan
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Stenius, Per

Tekijä: Lehtimaa, Tuula
Työn nimi: Uuteaineiden käyttäytyminen koivusulfaattisellun valmistuksessa
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Vuorinen, Tapani

Tekijä: Saloheimo, Katariina
Työn nimi: Brightness reversion of birch kraft pulps
Julkaisukieli: eng
Työn valvoja: Vuorinen, Tapani

Tekijä: Salonen, Jussi
Työn nimi: Kemiallisten ja mekaanisten kuitujen ioninvaihtokinetiikka paperinvalmistusprosessissa
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Laine, Janne

Tekijä: Sundqvist, Henna
Työn nimi: Structure and CSWO printing press runnability of a matt LWC paper grade
Julkaisukieli: eng
Työn valvoja: Vuorinen, Tapani

Tekijä: Xiao, Lihua
Työn nimi: The effects of the polyelectrolyte complexes on dewatering and flocculation of papermaking stock
Julkaisukieli: eng
Työn valvoja: Stenius, Per

Tekijä:  Ylisuvanto, Susanna
Työn nimi: Hydrofobointiaineiden leviäminen ja vaikutus likaantumiseen paperikoneella
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja:  Laine, Janne

2002

Tekijä: Ahonen, Susanna
Työn nimi: Korkean lämpötilan vaikutus paperin optisiin ominaisuuksiin
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Stenius, Per

Tekijä: Forsell (Trappe), Tua
Työn nimi: Päällystetyn hylyn käyttäytyminen hylkylinjassa sekä pohjapaperin raaka-aineena
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Stenius, Per

Tekijä: Kiri, Kaisa
Työn nimi: Metalliprofiilin, karboksyyliryhmien ja elektrolyyttilisäyksen vaikutus paperin sähköisiin ominaisuuksiin
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Vuorinen, Tapani

Tekijä: Leino, Taina
Työn nimi: Sellun aiheuttama viirutus LWC-paperissa
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Stenius, Per

Tekijä: Reijonen, Nina
Työn nimi: Ilman vaikutus ajettavuuteen ja paperin laatuun.
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Stenius, Per

Tekijä: Valkama Jukka
Työn nimi: Model compound studies of the formation of C-C-bonds between lignin and polysaccharide under kraft pulping conditions
Julkaisukieli: eng
Työn valvoja: Vuorinen, Tapani

2001

Tekijä: Fredrikson, Antti
Työn nimi: Pintojen likaantuminen mekaanisen painopaperin suljetussa kiertovesisimuloinnissa
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Stenius, Per

Tekijä: Järvinen, Tuuli
Työn nimi: Painehiokkeen pesun vaikutus paperikoneen märänpään kemialliseen tilaan, ajettavuuteen ja laatuun
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Stenius, Per

Tekijä: Kara, Hanna
Työn nimi: Optimierung einer kontinuierlichen Streichküche zur Sicherstellung einer konstanten Streichfarbenqualität für LWC-Papier
Julkaisukieli: ger
Työn valvoja: Stenius, Per

Tekijä: Kaskinen, Ville
Työn nimi: Silikonipaperihylyn puhdistus
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Stenius, Per

Tekijä: Kontturi, Eero
Työn nimi: Happivaiheen aiheuttamat kemialliset muutokset kuidussa
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Vuorinen, Tapani

Tekijä: Kärkkäinen, Liisa
Työn nimi: Sellutehtaan valkaisuvaiheiden suodosvesien ionivaihtomallit
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Stenius, Per

Tekijä: Mäenpää, Hanna
Työn nimi: Paperikoneen kuituseosten ioninvaihtomallit
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Stenius, Per

Tekijä: Rosberg, Marjo
Työn nimi: Mahdollisuudet muokata ligniiniä vähemmän syväpainoliuottimia absorboivaksi
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Stenius, Per

Tekijä: Ruuska, Timo
Työn nimi: Altpapiereinsatz im LWC-Papier
Julkaisukieli: ger
Työn valvoja: Stenius, Per

Tekijä: Salonen, Petteri
Työn nimi: Vesidispersiopohjaiset barrierit kartongin valmistuksessa
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Stenius, Per

Tekijä: Tahvanainen, Toni
Työn nimi: Optimisation of Fixation System on a Newsprint Machine
Julkaisukieli: eng
Työn valvoja: Stenius, Per

Tekijä: Terho, Jussi
Työn nimi: Absorption of dissolved and colloidal substances on filler surfaces
Julkaisukieli: eng
Työn valvoja: Stenius, Per