« www.tkk.fi

Suomeksi | In English

Siirry sivun sisällön alkuun

Lisensiaatintutkimukset

 

Lisensiaatintutkimukset ovat lainattavissa Puunjalostustekniikan osaston kirjastosta.

 

2007

Tekijä: Tukiainen, Pauliina
Työn nimi: Ozone treatment of effluents and their reuse in mechanical pulping
Julkaisukieli: eng
Työn valvoja: Vuorinen, Tapani

2005

Tekijä: Sahlberg, Teppo
Työn nimi: Development of paper coating rheology of PCC/gypsum coating colors
Julkaisukieli: eng
Työn valvoja: Laine, Janne

2004

Tekijä: Kallio, Timo
Työn nimi: Fouling of polymer surfaces in paper machine wet end
Julkaisukieli: eng
Työn valvoja: Laine, Janne

Tekijä: Oksanen, Tarja
Työn nimi: Modification of bleached kraft pulp with Trichoderma reesei cellulases and hemisellulases
Julkaisukieli: eng
Työn valvoja: Laine, Janne

2002

Tekijä: Molkentin-Matilainen, Pirkko
Työn nimi: Kalsiumsulfiittikeitto pienessä nestemäärässä
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Vuorinen, Tapani

2000

Tekijä: Haakana, Sami
Työn nimi: Havusulfaattimassan happi- ja vetyperoksidivalkaisun aktivointi organometalliyhdisteillä
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Stenius, Per

1999

Tekijä: Pirttinen, Esa
Työn nimi: The effect of deinking chemicals in flotation deinking of paper
Julkaisukieli: eng
Työn valvoja: Stenius, Per

Tekijä: Saarinen, Terhi
Työn nimi: The surface properties of gels formed by cationic starch and surfactants
Julkaisukieli: eng
Työn valvoja: Stenius, Per

Tekijä: Vikkula, Anne
Työn nimi: Hemicelluloses in kraft cooking liquors
Julkaisukieli: eng
Työn valvoja: Stenius, Per

1998

Tekijä: Haavanlammi, Tuija
Työn nimi:Haitta-ainevirrat - ja tasot SC-paperikoneen kiertovesijärjestelmässä
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Stenius, Per

1996

Tekijä: Kekkonen, Juha
Työn nimi: Adhesional properties of polyamide 6 fibers used in press felts
Julkaisukieli: eng
Työn valvoja: Stenius, Per

Tekijä: Laurila, Marika
Työn nimi: Adsorption behaviour of nonionic surfactants and polyacrylate on talc
Julkaisukieli: eng
Työn valvoja: Stenius, Per

1995

Tekijä: Heimonen, Jukka
Työn nimi: The effect of coating components and fillers in the flotation deinking of paper
Julkaisukieli: eng
Työn valvoja: Stenius, Per

1994

Tekijä: Laine, Janne
Työn nimi: Surface properties of unbleached kraft pulp fibres, determined by different methods
Julkaisukieli: eng
Työn valvoja: Stenius, Per

1992

Tekijä: Oasmaa, Anja
Työn nimi: Thermochemical conversion of black liquor organics into fuels
Julkaisukieli: eng
Työn valvoja: Alén, Raimo

1987

Tekijä: Hagström-Näsi, Christine
Työn nimi: Inverkan av oxidativ förbehandling på alkalisk delignifiering av tallved
Julkaisukieli: swe
Työn valvoja: Sjöström, Eero

1981

Tekijä: Hassi, Heikki
Työn nimi: Sulfiittijäteliemen fraktiointi ioniekskluusiokromatograafisesti
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja:

1979

Tekijä: Välttilä, Olli
Työn nimi: Hiilihydraattien hajuuntumisen estäminen happivalkaisussa
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja:

1978

Tekijä: Pfister, Klaus
Työn nimi: Karakterisering av miljöpåverkande utsläpp från konventionell blekning av tallsulfatmassa
Julkaisukieli: swe
Työn valvoja:

1972

Tekijä: Malinen, Raimo
Työn nimi: Selluloosan reaktiot happivalkaisussa
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: