« www.tkk.fi

Suomeksi | In English

Siirry sivun sisällön alkuun

Diplomityöt 1985-1989

1989

Tekijä: Mäkelä, Anssi
Työn nimi: Kaasukromatografiaan perustuva sulfaattikeiton delignifioinnin seurantamenetelmä
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Sjöström, Eero

1988

Tekijä: Peuhkuri, Jari
Työn nimi: Oljen höyryräjäytys: tuotteiden kemiallisen koostumuksen selvittäminen ja ainetaseiden tarkastelu
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Sjöström, Eero

Tekijä: Saloranta, Olli
Työn nimi: Ca(2+)-pitoisuuden vaikutus eräisiin paperikoneen märänpään pinta- ja kolloidikemiallisiin ilmiöihin
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Sjöström, Eero

Tekijä: Valkama, Timo
Työn nimi: Valkaistujen sulfaattimassojen kemiallisten ominaisuuksien vaikutus kuivien paperiratojen tarttuvuuteen kuivapuristuksen aikana
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Sjöström, Eero

Tekijä: Vikkula, Anne
Työn nimi: Alkalisessa keitossa syntyvät ligniinin pienimolekyyliset purkutuotteet
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Sjöström, Eero

1987

Tekijä: Hentunen, Pasi
Työn nimi: Kaasukromatografiseen hydroksihappoanalyysiin perustuva sulfaattikeiton delignifioitumisen seuranta
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Sjöström, Eero

Tekijä: Forsblom, I
Työn nimi: Tutkimus sulfonoinnin vaikutuksesta kuumahierteen pitkäkuitujakeen sitoutumiskykyyn käyttäen apuna FTIR-heijastusspektroskopiaa
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Sjöström, Eero

1986

Tekijä: Hartus, Timo
Työn nimi: Tarkastelu sulfaattikeiton ainetaseista hydroksihappojen talteenottoa silmälläpitäen
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Sjöström, Eero

Tekijä: Hynynen, Riitta
Työn nimi: Ohratärkkelyksen soveltuvuus paperin lisäaineena
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Sjöström, Eero

Tekijä: Repo, E
Työn nimi: Tutkimus valkaistun koivusulfaattimassan vaaleuspysyvyyden parantamiseksi
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Sjöström, Eero

1985

Tekijä: Bergman, J
Työn nimi: Ligniinin erotus alkalisista keittoliemistä saostuksella ja ultrasuodatuksella
Julkaisukieli: fin

Tekijä: Moilanen, V
Työn nimi: Alifaattisten happojen talteenoton liittäminen sulfaattiprosessiin
Julkaisukieli: fin