« www.tkk.fi

Suomeksi | In English

Siirry sivun sisällön alkuun

Diplomityöt 1990-1995

1995

Tekijä: Bergman, Terhi
Työn nimi: Kationisen tärkkelyksen ja anionisen pinta-aktiivisen aineen muodostaman biohajoavan geelin soveltuvuus hydrofobiseksi paperin päällysteeksi
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Stenius, Per

Tekijä: Jääskeläinen, Anna-Stiina
Työn nimi: Peroksiyhdisteiden käyttö havupuusulfaattimassan valkaisussa
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Stenius, Per

1993

Tekijä: Hulkkonen, Tarja
Työn nimi: The Effect of Coating Color Components on Deinking Flotation
Julkaisukieli: eng
Työn valvoja: Stenius, Per

Tekijä: Pitkänen, Pia
Työn nimi: Biolietteen sisältämien klooriyhdisteiden termokemiallinen käyttäytyminen
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Alen, Raimo

Tekijä: Tuominen, Kirsi
Työn nimi: Päällysteen vaikutus paperin siistautuvuuteen
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Stenius, Per

1992

Tekijä: Heimonen, Jukka
Työn nimi: Ligniinipitoisten massojen jälkikellertymisen estäminen valoa vastaan stabiloivien lisäaineiden avulla
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Stenius, Per

Tekijä: Korhonen, Maija
Työn nimi: Ksylanaasikäsittelyn vaikutus kemiallisen massan jäännösligniinin peseytyvyyteen
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Alen, Raimo

Tekijä: Pyykkönen, Minna
Työn nimi: Erään sulfaattiselluloosatehtaan kemikaalitase
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Alen, Raimo

Tekijä: Rytkönen, Sari
Työn nimi: Mustalipeän ja sen orgaanisten aineosien pyrolyyttinen käyttäytyminen
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Alen, Raimo

1991

Tekijä: Laine, Janne
Työn nimi: Kuituaktiivihiilen pinnan karakterisointi
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Alen, Raimo

Tekijä: Nurminen, Ilkka
Työn nimi: CTMP-kuidun kemiallisen koostumuksen ja eräiden kuivakemikaalien vaikutus kuituverkoston lujuuteen
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Sjöström, Eero

Tekijä: Takanen, Mari
Työn nimi: Mustalipeän poltto-ominaisuuksien karakterisointi FTIR-tekniikan avulla
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Alen, Raimo

1990

Ei diplomitöitä tältä vuodelta.