« www.tkk.fi

Suomeksi | In English

Siirry sivun sisällön alkuun

Diplomityöt 1996-2000

2000

Tekijä: Cancara, Mira
Työn nimi: Dispersed cationic rosin sizes
Julkaisukieli: eng
Työn valvoja: Stenius, Per

Tekijä: Heikkilä, Päivi
Työn nimi: Water treatment with the Krofta microflotation unit and its effect on paper machine runnability and paper quality
Julkaisukieli: eng.
Työn valvoja: Stenius, Per

Tekijä: Kallio, Timo
Työn nimi: Happo-emäsvuorovaikutukset paperin päällystyspigmenttien pinnoilla
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Stenius, Per

Tekijä: Kalliola, Anna
Työn nimi: Hapettavien valkaisukemikaalien, erityisesti lakkaasi/N-hydroksi-asetanilidin vaikutus kuidun jäännösligniiniin
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Vuorinen, Tapani

Tekijä: Lätti, Hannu
Työn nimi: Kosteusvaihtelun vaikutukset paperin reologisiin ominaisuuksiin kuivatuksessa
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Stenius, Per

Tekijä: Nuopponen, Mari
Työn nimi: CMC-käsittelyn vaikutus valkaistun koivusulfaattimassan ominaisuuksiin
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Vuorinen, Tapani

Tekijä: Paananen, Petteri
Työn nimi: Paperikoneen pintojen varaustila ja sen vaikutus likaantumiseen
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Stenius, Per

Tekijä: Poikonen, Piiamari
Työn nimi: Oksalaattisaostumien syntyminen ja hallinta LWC-paperin valmistusprosessissa
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Stenius, Per

Tekijä: Räsänen, Heli
Työn nimi: Siirtymämetallien vaikutukset sulfaattikeitossa
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Vuorinen, Tapani

Tekijä: Seppänen, Outi
Työn nimi: Puoliorgaanisen täyteaineen hienoainekantajan lujuuspotenttiaalin parantaminen: CMC-sorptio täyteaineen hienoaineeseen
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Vuorinen, Tapani

1999

Tekijä: Hankaniemi, Tomi
Työn nimi: Lehtipuukeiton saantoon vaikuttavat tekijät
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Vuorinen, Tapani

Tekijä: Kaakinen, Sirkka
Työn nimi: Päällysteen rakenteen ja raaka-aineiden vaikutus liuottimien absorboitumiseen ja haihtumisnopeuteen
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Stenius, Per

1998

Tekijä: Nevalainen, Mia
Työn nimi: Vaahdonestoaineiden vaikutus paperikoneen ajettavuuteen
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Stenius, Per

Tekijä: Pirhonen, Meri
Työn nimi: Kuivatusmenetelmän vaikutukset kartongin ja sen kuitujen pintaominaisuuksiin ja lisäaineiden toimintaan.
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Stenius, Per

Tekijä: Österman, Kirsti
Työn nimi: Automatisoitu menetelmä sulfaattikeiton aikana liukenevien hiilihydraattipolymeerien määrittämiseksi
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Vuorinen, Tapani

1997

Tekijä: Harkki, Tiina
Työn nimi: Lakkaasi- ja lakkaasi-HBT-käsittelyn vaikutus painehiokkeeseen
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Stenius, Per

Tekijä: Hartikainen, Ville
Työn nimi: Päällystetyn paperin pintarakenteen luonnehdinta ja ESCA-menetelmän soveltuminen päällysteen analysointiin
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Stenius, Per

Tekijä: Juvonen, Marja
Työn nimi: Silicone based foam control agents used in kraft pulping
Julkaisukieli: eng
Työn valvoja: Stenius, Per

Tekijä: Turkkila, Kalle
Työn nimi: Pigmentittömät täyteaineet paperissa
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Stenius, Per

1996

Tekijä: Halminen, Carita
Työn nimi: Keittotavan vaikutus koivusulfaattimassan pintaominaisuuksiin ja vaalenevuuteen
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Stenius, Per

Tekijä: Immonen, Tero
Työn nimi: Raman-spektroskopian soveltaminen siistausprosessin mittausanalytiikkaan
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Stenius, Per

Tekijä: Koljonen, Krista
Työn nimi: Pesun ja valkaisun vaikutus kuidun pintaominaisuuksiin
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Stenius, Per

Tekijä: Selin, Jukka
Työn nimi: Pigmenttien ja niiden pintaan adsorptoituneiden uuteaineiden vaikutus SC-syväpainopaperin kitkaan
Julkaisukieli: fin
Työn valvoja: Stenius, Per