« www.tkk.fi

Suomeksi | In English

Siirry sivun sisällön alkuun

Luentoajat

Luennot alkavat keväällä 2008 to 13.3. ja päättyvät ma 5.5.

Huom! Ei luentoa 30.4. (vappuaatto).

Luentoajat:

ma klo 10-12 A
ke klo 8-10 A
to klo 8-10 A

Luentokalvojen/esitietomateriaalin avaamiseen tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat saa assistentilta (anne.vikkula(a)tkk.fi).

Luentorunko

Kalvot
Aika
Luennoitsija
Luennon sisältö
to 13.3.

Tapani Vuorinen

Johdanto. Tällä luennolla esitellään kurssivaatimukset, materiaalit ja muut ilmoitusasiat. Lisäksi käydään pääpiirteissään läpi kurssikokonaisuus.
      KEITON KEMIAA
ma 17.3.
Tapani Vuorinen Ligniinin reaktiot sulfaattikeiton päävaiheessa. Nukleofiilinen substituutio. Nukleofiilisyys. Ligniinin depolymeraatio vs. demetylaatio.
ke 19.3.
Tapani Vuorinen Ligniinin reaktiot sulfaattikeiton alussa.

to 27.3.

Tapani Vuorinen Ksylaanin uronihapporyhmien reaktiot keitossa. Heksenuronihapporyhmien muodostuminen ja hajoaminen. Reaktio-olosuhteiden vaikutus reaktionopeuteen.
ma 31.3.
Tapani Vuorinen Alkali-katalysoidut hiilihydraattien reaktiot. Päätepilkkoutuminen ja pysäytysreaktio.
ke 2.4.
Tapani Vuorinen Soluseinän polysakkaridien hydrolyysi. Asetyyliryhmien lohkeaminen. Happo- ja emäskatalysoitu glukosidisten sidosten hydrolyysi.
to 3.4.
Tapani Vuorinen Ligniini-hiilihydraattisidokset puussa ja massassa. Kovalenttisten sidosten muodostuminen ligniinin ja polysakkaridien välille. Näiden sidosten vaikutus keittoon ja valkaisuun.
ma 7.4.
Tapani Vuorinen Puun uuteaineet ja näiden reaktiot keiton aikana.
ke 9.4. Tapani Vuorinen Kromoforit ja muut jäännösligniinin reaktiiviset rakenteet. Puun ja sellun kromoforiset rakenteet.
  VALKAISUN KEMIAA
to 10.4.
Tapani Vuorinen Valkaisukemikaalien luokittelu. Elektrofiilit, nukleofiilit ja radikaalit.
ma 14.4. Tapani Vuorinen Heksenuronihapporyhmien selektiivinen hydrolyysi. (A-vaihe)
ke 16.4.
Tapani Vuorinen Happivalkaisu. Fenoksiradikaalien muodostuminen. Vetyperoksidin muodostuminen happivalkaisun aikana. Selektiivisyys.
to 17.4.
Tapani Vuorinen Vetyperoksidi. Siirtymämetalli-ionien katalysoima vetyperoksidin hajoaminen. ionivahvuuden, hapen paineen ja pelkistävien sokereiden vaikutus reaktiokinetiikkaan.
ma 21.4. Tapani Vuorinen Peretikkahappovalkaisu. Kilpailevat reaktiot (nukleofiiliset ja elektrofiiliset). Heksenuronihapporyhmien reaktiot ja pH:n vaikutus selektiivisyyteen.
ke 23.4.
Tapani Vuorinen Klooridioksidivalkaisu. Pääreaktiot valkaisun aikana. Kloriitin muodostuminen ja hajoaminen. Reaktio-olosuhteiden vaikutus kloorautumiseen ja hydroksyloitumiseen.
to 24.4. Tapani Vuorinen Otsonivalkaisu. Diffuusion rajoittama valkaisu. Otsonin reaktiot ligniinin, hiilihydraattien ja heksenuronihapporyhmien kanssa.
ma 28.4. Tapani Vuorinen Donnan ilmiö. Donnan-ilmiön vaikutus valkaisussa. Katalyyttinen valkaisu. Fibre engineering. Sellukuitujen hienorakenne ja muokkaus eli fibre engineering.
ma 5.5. Tapani Vuorinen Donnan ilmiö ja katalyyttinen valkaisu.